VENCE - KYTICE

Kačmáry

Úvod

Rodinná firma Vence Kytice Kačmáry zahájila svoje prvé a nesmelé kroky predajom dušičkových vencov na Dominikánskom námesti v 80 - tych rokoch minulého storočia.

Po páde totality sa výroba pohrebnej výzdoby naplno rozbehla v priestoroch rodičovského domu na sídlisku Rozália a neskôr sa presunula na Krematórium. V súčasnej dobe sa špecializujeme na smútočnú floristiku v rámci Košíc a v Košickom kraji. Sústavnou účasťou na zvyšovaní odbornosti a zahraničných výstavách získavame neoceniteľné skúsenosti a vedomosti, ktoré zúročujeme v praxi rozširovaním ponuky pohrebných služieb.

Najčerstvejším prírastkom v oblasti poskytovania pohrebných služieb je naša sesterská firma Rekviem s.r.o. sídliaca na adrese: Rastislavova 83/A, Kosice, prostrednictvom ktorej ponúkame prenájom hrobových miest v urnovom háji a v kolumbáriu na prvom súkromnom cintoríne na Slovensku, ktorý sa nachádza v bezprostrednom susedstve Verejného cintorína v Košiciach.

 

www.kacmary.sk

 

Naše kvetinárstvo sa zaoberá prevažne výrobou a predajom vencov, kytíc a ikebán určených k pohrebom.
V našej prevádzke v Krematóriu, vieme pred obradom na počkanie zhotoviť veniec, kyticu, alebo ikebanu s vypísanou stuhou.
K službám patrí i prepožičanie kvetinovej výzdoby k smútočným obradom v Košickom krematóriu.

Úzko spolupracujeme s firmami PAX a REKVIEM ktoré Vám poskytnú komplexné pohrebné služby priamo na Verejnom cintoríne.

 

navštívte naše prevádzky
Naše dlhodobé skúsenosti sú zárukou Vašej spokojnosti.